ป้ายกล่องไฟ ป้ายไฟ  ป้ายอิงค์เจ็ท นิยมใช้กับร้านค้าต่างๆ หรือโครงการที่พักอาศัย รูปแบบการติดตั้งมีทั้งแบบวางพื้น และแขวน สั่งทำได้ตามความต้องการของลูกค้า