ค้นหา
  • Admin_Inspirit

ป้ายประชาสัมพันธ์

อัพเดตเมื่อ: พ.ค. 17
ป้ายประชาสัมพันธ์ นั้นมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ป้ายเสาไฟ ป้ายกองโจร แต่จุดประสงค์ก็เพื่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่มีผู้คนสัญจรไปมา จำนวนมาก หรือในชุมชน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น


โดยป้ายชนิดนี้ จะเป็นป้ายชั่วคราว ไม่ติดตั้งถาวร เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็จะทำการถอดออก และต้องทำการขออนุญาต ก่อนทำการติดตั้งทุกครั้ง


งานที่เหมาะสมกับการใช้ป้ายชนิดนี้ เช่น ป้ายหาเสียง ป้ายโครงการหมู่บ้าน งานแสดงสินค้า เป็นต้น
ต้องการคำปรึกษาเพียง scan QR


หรือ โทร 02-026-3833

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น